Odczyn roztworu NaHCO3


Cytat:Ot i cała - moze nieco uproszczona - filozofia tej podstawowej reakcjihydrolizy.

Aczkolwiek  zasadniczo się z tobą zgadzam, to jednak uważam, że należy odnieść
się do wartości stałych dysocjacji poszczególnych kwasów (H2CO3, HCO3-).
Dlaczego?
Ano rozważmy inną sól: NaHSO3. Jaki jest jej odczyn?
Kwaśny! (pH=4.5 dla 0.1M)

Tym razem reakcja analogiczna do:
HCO3- + H2O = H2CO3 + OH-
czyli reakcja:
HSO3- + H2O = H2SO3 + OH-
nie tłumaczy odczynu.
Wytłumaczymy ją raczej dysocjacją:
HSO3- + H2O = SO3= + H3O+

Dlaczego tak się dzieje?
Bo HSO3- jest słabszą zasadą niż HCO3-?
A może jest silniejszym kwasem niż HCO3-?

Oba tłumaczenia są prawdziwe, ale widać, że aby przewidzieć odczyn wodorosoli
trzeba odwołać się do stałych dysocjacji cząstkowych.
Ja wolałbym (ale to rzecz gustu ;-) rozważyć obie reakcje, hydrolizy i
dysocjacji:
HXO3- + H2O = H2XO3 + OH-
HXO3- + H2O = XO3= + H3O+
I dopiero porównując odpowiednie stałe dysocjacji (lub hydrolizy) stwierdzić,
która reakcja odgrywa większą rolę (czyli zachodzi w większym stopniu).

Odczyn wodorosoli jest trudny do przewidzenia tylko na podstawie wzoru:
Na3PO4 pH=11.4
Na2HPO4 pH=8.3
NaH2PO4 pH=4.7
[cytuję z pamięci tabelkę z Lipca Szmala (roztwory 0.1M)]
Pełne równania dla wodorofosforanów podałem w poście z 23 list. 2001:
http://groups.google.pl/group/pl.sci.chemia/browse_frm/thread/86b90ac...
a8fa2f5f1f843ca

Pozdrawiam,
Piotr

 

Zadania z egzaminu (I semestr)

Witam, mialem egzamin z chemii i zabraklo mi 0,5pkt do zaliczenia,wiec bede mial w poniedzialek dopytke z pytan z egzaminu. Mam wiec prosbe, mogli byscie rozwiazac kilka zadan? oto pytania:

1. Rozpisz w sposób graficzny (za pomocą klatek) strukturę elektronową pierwiastka o liczbie atomowej Z=55 i określ ilość elektronów walencyjnych, grupę i okres do którego nalezy, w jakim bloku pierwiastów się znajduje oraz ile posiada elektronów niesparowanych?

2. Napisz 3 przykłady związków o zerowej wartości momentu dipolowego

3. Z podanych poniżej związków wybierz 3 przykłady soli, które:
a) nie ulegaja hydrolizie
b) podwyższaja pH roztworu
c) obniżają pH roztworu

NH4Cl, NaNo3, (NH4)2CO3, Na2SO3, ZnCl2, K2S, CH3COONH4, Mg(NO3)2, CH3COONa, BaCl2

4. Poddane elektrolizie roztwów AlPO4
a) podaj produkty końcowe elektrolizy
b) jakiemu procesowi ulegają znajdujące sie w roztworze kationy?

5. Na podstawie podanego poniżej fragmentu szeregu aktywności metali podaj:
a) 3 metale najbardziej aktywne
b) 3 metale najbardziej szlachetne

Ba, Al, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg

6. uzupełnij współczynniki, napisz równania połówkowe redoks oraz określ atom, który jest reduktorem w podanej reakcji chemicznej:

J + K2SO4= J2 + H2S + H2O

Wszystkie ważne obliczenia chemiczne

Odnośnie reaktywacji pewnych artykułów, bardzo często w poczekalni zadań spotykamy się z chemią organiczną tzn, równaniami reakcji. Moim zdaniem przydałoby się wszystko nt chemii z matematycznego punktu widzenia (pH, stopień dysocjacji, itd.), trochę teorii ( teorie kwasowo-zasadowe, hydroliza dysocjacja stopniowa) i oczywiście reakcje chemiczne (otrzymywanie soli oraz organika).,

(Hydroliza) Zadania z chemii

Niestety nie umiem wykonac tych zadan, moglby ktos mi wytlumaczyc jak je wykonac i jakie maja rozwiazania:)

A) Do soli: Bi(NO3)3, NiI2, Sn(NO2)2, tiosiarczan(6) amonu, bromek sodu, manganiam(7) kadmu(2), napisz równania dysocjacji jonowej, równania reakcji zobojętniania, w wyniku, których te sole mogły powstać oraz (jonowo i cząsteczkowo) równania reakcji hydrolizy, określ odczyn wodnego roztworu tych soli.
B) Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany?
- Cu²+ + 2OH¯ -> Cu(OH)2↓
- 3Zn²+ + 2PO4³¯ ->Zn3(PO4)2↓
Podaj w postaci równań cząsteczkowych i jonowej po dwa sposoby dla każdej z reakcji.
C) Napisz w formie jonowej i cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w roztworach między :
-bromkiem arsenu(5) i tiosiarczanem(6) kadmu(2)
D) Podaj 2 sposoby otrzymywania osadu węglanu cyny(4). Równania reakcji napisz w formie jonowej i cząsteczkowej.

 

ZADANIA Z CHEMII POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!

Pomocy dostalem te zadania od nauczycielki a nieumiem wogule ich wykonac pomocy...

A) Do soli: Bi(NO3)3, NiI2, Sn(NO2)2, tiosiarczan(6) amonu, bromek sodu, manganiam(7) kadmu(2), napisz równania dysocjacji jonowej, równania reakcji zobojętniania, w wyniku, których te sole mogły powstać oraz (jonowo i cząsteczkowo) równania reakcji hydrolizy, określ odczyn wodnego roztworu tych soli.
B) Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany?
- Cu²+ + 2OH¯ -> Cu(OH)2↓
- 3Zn²+ + 2PO4³¯ ->Zn3(PO4)2↓
Podaj w postaci równań cząsteczkowych i jonowej po dwa sposoby dla każdej z reakcji.
C) Napisz w formie jonowej i cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w roztworach między :
-bromkiem arsenu(5) i tiosiarczanem(6) kadmu(2)
D) Podaj 2 sposoby otrzymywania osadu węglanu cyny(4). Równania reakcji napisz w formie jonowej i cząsteczkowej.

[Chemia] Kilka Zadań

Witam

Potrzebuję kilku rozwiązań zadań. Mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie mi pomóc :>

1. Podaj masy soli: Cu So3, FeCO3, CuSO4, AL(NO)3, Na3 PO4.

2. Podaj wzory tlenków III okresu grup głównych

3. Określi pH roztworów: wody, kwasu, zasady

4. Podane są wartości pH, przyporządkuj je do wody, kwasu lub zasady.
pH= 14, pH= 7, pH= 1.

5. Dokończ równanie zobojętniania. Napisz go w formie jonowej. NaOH + HCL =.

6. Napisz w formie cząsteczkowej i jonpwej równanie strąceniowe
CuSo4 + NaOH >

7. Które z wymienionych soli ulegają hydrolizie: (NH4)2, Co3, NH4 Cl, NaCl, K2SO4.

8. Napisz w foemie cząsteczkowej i jonowej równaniehydrolizy:
NH4 Cl + H2o =

9. Określi odczyn wodnych roztworów soli. Mg(NO3)2, Cu Cl2, (NH4)2 SO4, Na2Co3.

10. Dokończ reakcje strąceniowe w formie cząsteczkowej i jonowej

a) AgNO3 + NaCl >
b) Ba(OH)2 + H2SO4 >
c) CuSO4 + NaOH >

Potrzebuję rozwiązania

Potrzebuję rozwiązania na poniższe zadania. Proszę o pomoc.

1. Uzupełnij brakujące nazwy i wzory chemiczne brakujących związków. Określ typ reakcji Chemicznej

SnCl2 + …….. = ……….. + SnSO4

…………..+…………= chlorek magnezu + …………….

2. Uzupełnij brakujące nazwy i wzory chemiczne brakujących związków i określ typ reakcji chemicznej

HNO3 + …………….. = Mg (NO3)2+ ………….

…………….+ węglan magnezu = …………….. + …………….

3 Zapisz dwa równania reakcji otrzymywania dowolnej soli. Podaj poprawne nazwy wszystkich reagentów

4 Zapisz równanie reakcji hydrolizy wybranej soli. Określ rodzaj reakcji hydrolizy oraz jej odczyn

5. Wykaż , że wodorotlenek glinu (Zn(OH)2) jest amfoteryczny zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych .

Zadania ze starych arkuszy maturalnych - różne zagadnienia

dziękuję za pomoc :)
następne zad
zad.8
W czterech słoikach bez etykiet znajdują się sole: BaCl2, SrCl2, NaCl, CaCl2. Podaj prosty sposób zidentyfikowania tych soli
zad.9
a) Oblicz stosunek masowy tlenu do wodoru w skorupie ziemskiej gdy tlen zajmuje 46,1% a wodór 0,14%
b) Załóżmy, że krzem zawarty w skorupie ziemskiej występuje tylko w postaci krzemionki SiO2. Oblicz jaką masę miałaby krzemionka oraz jaka byłaby masa zawiązanego z krzemem tlenu znajdująca się w 1 tonie skorupy ziemskiej
zad.10
Oblicz, jaką objętość będzie miał w warunkach normalnych gaz, który powstanie podczas działania wodą na 8,5g stopu zawierającego 54,1% sodu oraz 45,9% potasu. Zapisz równanie chemiczne zachodzących reakcji.
zad.11
W wyniku hydrolizy pewnego estru o masie cząsteczkowej 116u powstał kwas karboksylowy oraz alkohol. Zapisz za pomocą wzorów półstrukturalnych przebieg hydrolizy tego estru.
zad.12
Spalono 0,66g pewnego węglowodoru. Objętość otrzymanego tlenku węgla (IV) zmierzona w warunkach normalych wyniosła 10008cm3 CO2,a masa powstałej wody 1,08 g
a)Oblicz, jaki był skład procentowy spalonego związku
b)Podaj jego wzór empiryczny

Bardzo proszę o pomoc bo nie mam pojęcia jak się za te zadania zabrać

kwasy reakcje itp

Cytat:5.Dokoncz reakcje w formie czasteczkowej, jonowej i jonowej skroconej.
Ba(OH)2 + H2SO4 =
AgF + Na2CO3

Pierwsza reakcja to zobojętnienie, druga stracenie osadu. Na jony rozpisujesz mocne kwasy, zasady, sole, a nie rozpisujesz słabo dysocjujących i nierozpuszczalnych.

Cytat:7. Napisz reakcje hydrolizy dla:
Li2CO3
FeF3
i okresl jej rodzaj

dowiedz się, co to hydroliza -> http://www.chemia.dami.pl...lektrolity2.htm

Zadanka z działu "roztwory wodne i zachodzące w nich re

Cytat: czy to będzie dobrze ?? :

NaCl - obojętny
CO2-kwasowy
MgO-zasadowy
KNO3-obojętny
SO2-kwasowy
CaO-zasadowybędzie dobrze

Tutaj po prostu trzeba napisac odpowiednie reakcje chemiczne (hydrolizy - lub "normalne").

Dla NaCl nic nie napiszesz - bo to sól mocnego kwasu i mocnej zasady - więc nie hydrolizuje - więc pH = 7
Dla CO2 - w skrajnym (nie wiem czy w gimnazjum jest jonowe zapisywanie równań reakcji) przypadku można by napisać:

CO2 + H2O = H2CO3

H2CO3 to kwas - słaby, ale kwas - więc odczyn kwaśny.

Dla MgO - podobnie - powstaje wodorotlenek magnezu - trudnorozpuszczalny, ale zawsze - więc odczyn także zasadowy.

KNO3 - obojętny (mocny kwas i mocna zasada)

SO2 - kwaśny - (przez analogię do CO2)
CaO - zasadowy - analogicznie jak w MgO

Zadania z hydrolizu, utlenienia itd.

Witam... jestem nowym uzytkownikiem na tym forum. Zglaszam sie poniewaz jestestem totalna noga z chemii. Mam w szkole nauczycielke chemii ktora poprostu nie potrafii uczyc i nikt nie rozumie jej lekcji:(

Dostalem cztery zadania do rozwiazania i nawet nie mam zielonego pojecia jak je policzyc itd. Prosze o pomoc i rozwiazania tych zadan bo inaczej nie zdam z chemii

Oto te zadania:

1. Jaką wartośc posiada wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) w 0,01 - molowym roztworze wodorotlenku amonu zdysocjowanego w 1%

2. Do naczynia z wodą wprowadzono następujące substancje: N2O, Al2O3, N2O5, K2O. Określ odczyn każdego roztworu. Uzasadnij reakcjami.

3. Napisz reakcje: cząsteczkowe i jonowe (uwzględniając stopien utlenienia i podpisując jony biorące udział w reakcji)

CuSO4 + NaOH --> ?

HCl + Li2S --> ?

4. Czy ulegają hydrolizie następujące sole:
a)(NH4)2HPO4
b)Na2SO3
c)KCl
d)CaOHNO2

Jeśli tak to napisz równania hydrolizy (nazwij jaki to rodzaj hudrolizy) i podaj odczyn roztworu.

Dziekuje z gory i Bog zaplac!!

Zadania z hydrolizu, utlenienia itd.

Cytat: Mam w szkole nauczycielke chemii ktora poprostu nie potrafii uczyc i nikt nie rozumie jej lekcji:(

Cytat: Prosze o pomoc i rozwiazania tych zadan bo inaczej nie zdam z chemii

Cytat: 1. Jaką wartośc posiada wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH) w 0,01 - molowym roztworze wodorotlenku amonu zdysocjowanego w 1%

Cytat: 2. Do naczynia z wodą wprowadzono następujące substancje: N2O, Al2O3, N2O5, K2O. Określ odczyn każdego roztworu. Uzasadnij reakcjami.

Cytat:
3. Napisz reakcje: cząsteczkowe i jonowe (uwzględniając stopien utlenienia i podpisując jony biorące udział w reakcji)

CuSO4 + NaOH --> ?

HCl + Li2S --> ?

Cytat:
4. Czy ulegają hydrolizie następujące sole:
a)(NH4)2HPO4
b)Na2SO3
c)KCl
d)CaOHNO2

Cytat: Jeśli tak to napisz równania hydrolizy (nazwij jaki to rodzaj hudrolizy) i podaj odczyn roztworu.Zeszyt + podręcznik

Pozdrawiam i zachęcam do nauki. Warto

Chemia - wymogi I rok

Zakres materiału z chemii nieorganicznej
Obowiązujący studentów I roku Wydziału Ogrodniczego.

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne.
Budowa materii, atomu, cząstki elementarne, jądro atomowe, izotopy.
Struktura elektronowa atomu, orbitale atomowe, konfiguracja elektronowa atomów i jonów.
Konfiguracja elektronowa a położenie pierwiastka w układzie okresowym i jego właściwości chemiczne. Elektroujemność i elektrododatkość. Właściwości chemiczne pierwiastków grup głównych – reakcje i ważniejsze związki.
Cząstka. Rodzaje wiązań chemicznych, orbitale cząsteczkowe. Budowa H2O, NH3, H3O+, NH4+.
Typy reakcji chemicznych. Szybkość reakcji. Energia aktywacji. Kataliza. Równowaga chemiczna. Stale Kc i Kp. Reguła przekory Le Chateliera Brauna.
Roztwory wodne (rzeczywiste i koloidowe). Sposoby wyrażania stężeń. Dysocjacja elektrolityczna. Siła jonowa elektrolitów. Stopień i stała dysocjacji elektrolitów. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Autodysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody (Kw). Wskaźnik pH.
Teorie kwasów i zasad. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Iloczyn rozpuszczalności.
Procesy oksydacyjno redukcyjne. Szereg elektrochemiczny. Potencjały elektrodowe. Samorzutność reakcji redoks.
Zasady termodynamiki. Funkcje stanu (U, H, S, F, G). Termodynamiczne warunki samorzutności reakcji.

Nadchodzące sprawdziany i kartkówki

Zadania z chemii, dla tych którzy piszą jutro/w środę:

1. Napisz równanie dysocjacji
a) K3PO4 b) CaCl2
2. Nazwij jony:
a) SO4 2- b) Cr 3+
3. Wzory jonów:
ołów (II)
4. Co to są elektrolity monce?
5. Wyrażenie na stałą dysocjacji:
a) H2SO4 b) Zn(OH)2
6. Oblicz pH, podaj odczyn:
a) [H+] = 0,00001 mol/dm3 b) [OH-] = 10^-3 mol/dm3
7. Zapisz równanie hydrolizy soli oraz określ odczyn roztworu:
a) Na3PO4 b) FeCl3
8. Zapisz równania reakcji (cząsteczkowe, jonowe, jonowe skrócone)
a) HCl + Ca(OH)2 b) AlCl3 + K3PO4

dopiero teraz, bo znalazłem to podczas sprzątania pokoju

PYTANIA - I kolokwium dla I roku z chemii og. i nieorg.

1. Napisz reakcję hydrolizy soli Na2CO3. Jaki będzie odczyn roztworu? (reakcję trzeba napisać w dwóch etapach)
2. Jak rozdzielisz tokiem analizy i zidentyfikujesz kation Hg2^2+ ?
3. Napisz 2 reakcje charakterystyczne dla wykrywania kationów As^3+
4. Podaj tok analizy kationów I podgrupy II grupy analitycznej.
5. Napisz reakcję jonu Bi^3+ z cyninem sodu.
6. Napisz 3 reakcje charakterystyczne dla wykrywania jonu Cu^2+

THE END

CHEMIA NIEORGANICZNA - kolokwium wstępne (1 farm)

Mianowicie, dla nie uswiadomionych ludzików z pierwszego roku farmacji, w dziekanacie wisi karta, z symaptycznym ogłoszeniem o tresci dotyczacej kolokwium z chemi nieorganicznej na PIERWSZYCH zajeciach z chemi. Materiał obejmuje zakres podany w zagadnieniach :

1) Budowa atomu, liczba atomowa, masowa, rozkład elektronów na powłokach, liczby kwantowe

2)Rodzaje wiązań a własciwosci chemiczne związków

3)Wzory strukturalne i elektronowe

4)Podział związkó nieorganicznych (tlenki, zasady, sole...) elektrolity
mocne i słabe
5)Charakter tlenków

6)Hydroliza jonowa

7)połozenie metali w szeregu napieciowym, roztwarzanie metali

Pojecie utleniacza i reduktora, stopnie utlenienia, Rozliczanie reakcji redox

Tym optymistycznym akcentem kończe.

Pirydyna - czy dobrze?

Cytat:

| Faktycznie jest to związek jonowy, ale określenie "sól pirydyniowa" jest
| chyba niepoprawne, a w każdym razie mylące. [...]
| Michał

| Michale, a co w tej nazwie moze byc mylace?

To, że ktoś mógłby pomyśleć o RCOO(-)PyH(+), czyli o produkcie hydrolizy
chlorku. Przy pochodnych kwasów często można rozważać oba związki
(produkt katalizy vs. produkt hydrolizy), dlatego IMHO lepiej używać nie
budzącego wątpliwości "adduktu".

W chemii fosforu, którą się zajmuję, addukty pirydyniowe to codzienność,
lecz pierwszy raz spotykam się z nazwaniem ich solami pirydyniowymi. Być
może przesadziłem pisząc, że jest to błędne, ale nie zalecałbym takiego
nazewnictwa.  Mamy tu te sama sytuacje. Pokazales karboksylan pirydyniowy. Pod wzgledem
budowy nie rozni sie od zwiazkow N-acylopirydyniowych, w tym sensie, ze wiazanie
(+)N-H jest tego samego typu, jco (+)N-COR. Nie wolno wprowadzac rozroznien tam,
gdzie nie ma uzasadnienia logicznego. Wazne, zeby wiedziec o czym sie mowi. W
poprzednim wypadku mamy sol N-acylopirydyniowa, a tu sol pirydyniowa. Wlasciwie
powinnismy powiedziec "N-wodoropirydyniowa", ale bez przesady. Uzywanie slowa
"addukt", jest dyktowane historia i przyzwyczajeniem. To jest dopuszczalne, ale
tylko w charakterze zwrotu zargonowego.
Wojtek

P.S. Uzyles okreslenia "pierwszy raz spotykam się". To mi przypomina pewna
przygode. Recenzent "Tetrahedron Lett;" probowal odrzucic nasza prace, "gdyz
pierwszy raz zetknal sie z tego tytpu reakcja". Na szczescie redaktor wyrazil
ubolewanie z powodu takej oceny i praca ukazala sie bez dalszych przeszkod.

Zadania z jednofunkcyjnych pochodnych.

Witam, jutro mam spr z chemii z bardzo rozległego tematu a co gorsza przez pare dni nie było mnie w szkole bo miałem mały wypadek i dostaliśmy zadania powtórzeniowe i jest kilka zadań co nie było na lekcji.

Zad 1

W probówkach jest etanol, glicerol i wodny roztwór fenolu. Jak je rozróżnić.

Ja pisałem reakcje glicerolu z Cu(OH)2 bo to reakcja charakterystyczna dla polihydroksylowych. I mam pytanie czy w tej reakcji wydziela sie dodatkowo wodór??

Fenol plus sól zelaza(III) i na powietrzu będzie rozowiec. Nie wiem jak napisac to reakcje, tylko sie domyslam.

6C6H5OH + Fe2(SO4)3 --> (jakis katalizator??) 2(C6H50)3Fe + 3H2SO4

dobrze to jest?

I etanol chyba nie ma jakis charakt. reakcji i poprostu napisac ze w 3 probowce jest etanol?

Zad 2 Do otwartego naczynia wrzucono 3,2g etanolu i 2,3 g sodu. Ile bedzie ważyła zawartość naczynia po reakcji?

Zad 3

Tutaj raczej pytanie...
kw. propionowy + glikol --> powstaje ester? CH3CH2-COOCH2CH-OH ??

Zad 4Przy pomocy reakcji odróznic zawartośc probówek.

Tu nie mam pojecia w ogole bo nie pisalismy takich reakcji.

C6H5OH + HBR stęż --> ?
HBr stez + etanol -->?

Zad 5

Gaz syntezowy --> eten --> tlenek etylenu --> glikol.
Tu mam jedno wątpliwość, jak z gazu syntezowanego uzyskac etan? wystaczry napisac reakcje:

2CO+2H2-->(odpowiedni katalizator) C2H4??

Zad 6
Zapisz reakcje addycji do propynu etylu, podaj nazwy powstalych produktow...

Nie mam pojecia, moze kolezanka cos zle napisala i chodzi o hydrolize?

Zad7

Ile gramów metali srebra wydzieli się jeżeli użyjemy 3 moli kw. mrówkowego?

Próba Tollensa bo kw. wykazuje własciwosci redukujace jako jedyny z kwasów karb. i wyszła mi olbrzymia liczba 648g... to mozliwe?

Zad 8
NApisz rownania zachodzacych reakcji:

kw. benzoesowy + HNO3, H2SO4 --> (połozenie meta??)
kw. benzoesowy + CH3Cl, Fe

Propsze o pomoc z zadaniami.

Aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe

Witam!
Na wakacje zostałam załadowana zadaniami z chemii (Pazdry). Niestety nie mam ich z kim przedyskutować, a mam luki w pamięci. Liczę, że rozwiejecie moje wątpliwości w zadanich.

Problem1 - zad 17.45
Czy można otrzymać aldehyd 1) z alkoholu trzeciorzędowego, 2) z fenolu, drogą utleniania tych związków?
Jeszcze w czerwcu zdążono nauczyć mnie, że aldehydy biorą się z alkohli pierwszorzdowych, a ketony z alkohli drugorzędowych, a fenole nie wiem skąd. W każdym razie ja to bym napisła, że obie reakcje są nie możliwe, ale to byłoby to za proste. Zatem przypuszczam, że jest tu jakiś haczyk, o którym nie wiem.

Problem2 - zad 17.71
Ilu hydronowym kwasem jest kwas mrówkowy?
Hm... Coś mi świta o kationie wodoru, ale nie za wiele, więc nie wiem o co chodzi...

Problem3 - zad 17.79
Uszeregować podane kwasy:
1) octowy, mrówkowy, stearynowy, masłowy
2) octowy, salicylowy, benzoesowy, siarkowy
Moc kwasów określa stała dysocjacji - im większa tym mocniejszy.
Mocne kwasy wypierają słabe z roztworów ich soli.
WNIOSKI:
1) octowy, mrówkowy, masłowy, stearynowy - ???
2) octowy, benzoesowy, salicylowy, siarkowy - ???

Problem4 - zad 17.84
Do roztworu zawierającego 3 mole kwasu palmitynowego dodano 1 mol wodorotlenku wapnia, a następnie 1,5 mola węglanu sodu. Osad odsączono. Co zawierał przesącz i jaki był jego odczyn?
Na początek napewno równanie:
1) 3 C15H31COOH + Ca(OH)2 -----> (C15H31COOH)2Ca + 2H2O + C15H31COOH
2) tu problemu początek, bo nie wiem, co reaguje dalej, ale obstawiam, że kwas
C15H31COOH + 1,5 CaCO3 -----> 0,5 (C15H31COO)2Ca + CaCO3 + 0,5 (H2OxCO2)

Teraz problemem jest, co jest przesączem, a co odsączono. Wiem, że obie powstałe sole dadzą odczyn zasadowy, ale dla dowodu lepej przeprowadzić hydrolizę. TYLKO KTÓREJ SOLI ???

Problem5 - zad 17.86
Obliczyć, w przybliżeniu ile wody nalezy dodać do 0,25 dm3 10-procentowego octu, abu otrzymać roztwór o stężeniu 6%.
Ogólnie to nalezałoby (chyba) obliczyć masę octu i wody w pierwszym roztworze. Potem przyjać, że octu jest tyle samo w drugim roztworze i obliczyc ile przy danym stęrzeniu będzie tam wody. Powinno być jej tam więcej. Na koniec należałoby obliczyć róznice pomiedzy ilościa wody w pierszym i drugim roztworze. Otrzymany wynik byłby ilością wody, którą trzeba dolać. Problemem jest, że nie potrafię obliczyć ile jest octu. Na pewno prościej byłoby gdyby było tam stęzenie molowe. No ale jest inne... Zastanawiałam się nad ułozeniem równania Clepeyrona dla warunków normalnych, ale nie wiem czy ono nie jest zarezerwowne tylko dla gazów - ???

Sa wakacje, więc nie wiem czy komuś będzie się chciało tu zaglądnącv, Ale z góry DZIĘKI!
Pozdrawiam!

Chemia - zadania roztwory.

Ad. 1.

Nie napisze reakcji hydrolizy dla anionu. Mogę napisać reakcję hydrolizy dla całej soli.

Ad. 2.

Nie twierdzę, że jon żelaza nie jest kwasem wg teorii Lewisa. Jest jak najbardziej. Masz 100% rację. Twierdzę, także że jest kwasem wg Bronsteda.
Znam obie teorie dokładnie lepiej niż ci się wydaje. Moja wiedza nie skupia się jedynie na wiedzy, że wg teorii Lewisa kwasy są akceptorami elektronów a zasady donorami. To pisze w każdej książce do liceum. Moja wiedza na ten teamt jest trochę szersza i uwzględnia rzeczy o których nie ma mowy w podobnych publikacjach naukowych.
Moze nieprecyzyjnie się wyraziłem w kwestii elektronów. Nie chodzi mi o jakieś elektrony żelaza spomiędzy powłok, tylko o to, że w momencie istnienia wiązania elektrony nie znajdują się na jakiś tam orbitach tylko krążą w różnych dozwolonych miejscach. Coś a'la teoria chmury elektronowej. W wodortlenku żelaza wykorzystywana jest częśc elektronów z innych powłok niż walencyjna. te elektrony wchodząc w skład wiązania znajdują sie w innym miejscu niż w wolnym jonie. Trudno mi to wytłumaczyc. Łatwiej by mi było, gdybym mógł to narysować na tablicy. W kazdym razie nieistotne.

Ad. 3.

Reakcja autodysocjacji wody zachodzi w każdym przypadku. I nie oznacza, ze każdy roztwór miałby pH=7. Zgadzam się, że zachodzą bardzo rózne procesy, nie tylko te o których tu mówimy. O niektórych wiemy, ale nie potrafimy ich wyjaśnić i opisać w sposób naukowy.
Mam dostep do laboratorium bezproblemowy - duże, małe, zielone, żółte i odrapane. Teraz nie za bardzo ale w poniedziałek na uczelni, jak będę miał chwilkę wolnego między zajęciami wpadnę i sprawdze. Obiecuje

Ad. 4.

Taka teoria obowiązuje i takiej musze uczyć innych, czy mi się to podoba czy nie. Musże uczyć studentów tego co jest zatwierdzone przez wyższe organy niż moja osoba. Jakbym chciał uczyć tego co mi się podoba i jak mi się podoba to szkolnictwo wyższe uczyłoby sie chodzenia po górach, wspinaczki, jedzenia i zwiedzania zabytków. niestety musże uczyc studentów czegoś innego. A szkoda.

W każdym razie miło mi było wymienić z tobą poglądy 3005krzysiek i myślę, że jeszcze nie raz zetrzemy się w boju o teorię i praktykę w chemii. A moze następnym razem będziemy mieli takie samo zdanie.
Choc w innym poście znowu się różnimy. Ale to dobrze. Należy dyskutować na tematy naukowe.

Pozdrawiam

wymiennik

pomocy to czarna magia

Napisz równania cząsteczkowe i jonowe reakcji oraz zapis skrócony i określ rodzaj hydrolizy soli chlorku żelaza II (FeCl2). Dla ludzi którzy umieją i lubią chemie to proste ale ja niestety tego nie umiem pomocy

Zadania ze starych arkuszy maturalnych - różne zagadnienia

Dostaliśmy ostatnio od nauczycielki kilka starych arkuszy maturalnych do rozwiązania, jednak niektóre zadania przerastają moje zdolności chemiczne i nie mam pojęcia jak je zrobić.

Zad 1.
Tlenek węgla (II), nazywany popularnie czadem, jest gazem palnym. Zapisz równania reakcji czadu. Oblicz jaka objętość poietrza jest niezbędna do całkowitego spalenia 20 dm3 czadu.

Zad 2.
Podaj 4-5 reguł, które obowiązują przy ustalaniu systematycznej nazwy organicznych związków chemicznych.

Zad 3.
Spalono 0,66 g pewnego węglowodoru. Objętość otrzymanego tlenku węgla (IV) zmierzona w warunkach normalnych wynosiła 1008 cm3 CO2, a masa powstałej wody 1,08 g.
a) Oblicz, jaki był skład procentowy spalonego związku.
b) Podaj wzór empiryczny.

Zad.4
Za pomocą jakich wiązań chemicznych połączone są cząsteczki aminokwasów w aspartamie i taumatynie?

Zad. 5
Wskaz grupę soli, która zawiera tylko sole nieulegające hydrolizie
A. NaCl, CH3COONa, K2CO3
B. K2SO4, LiNO3, CaCl2
C. FeCl3, K2S, KCl
D. NaNO3, K2SO4, Na2CO3

Spośród podanych wyżej soli, wybierz jedną sól, taką któa hydrolizuje zasadowo, i zapisz dla niej cząsteczkowo i jonowo równania reakcji hydrolizy.

Zad. 6
W roztworze kwasu fluorowodorowego znajduje się 0,4 mola jonów H+ i 1,6 mola cząsteczek niezdysocjowanych HF. Ile procent wynosi w tych warunkach stopień dysocjacji tego kwasu??

Zad. 7
Wodny roztwór amoniaku oraz wodny roztwór kwasu octowego słabo przewodzą prąd elektryczny. Po zmieszaniu obu roztworów otrzymano roztwór, którego przewodnictwo elektryczne było bardzo wysokie.

Wyjaśnij to zjawisko słownie i napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej.

Zad.8
W wyniku spalenia 3,6 g alkanu X otrzymano 5,6 dm3 CO2 (war. normalne) i wodę. Jaki alkan został spalony, jeżeli wiadomo, że węglowodór ten zbudowany jest z prostego łańcucha węglowego i jego długość nie przekracza 7 atomów węgla ?? Podaj jesgo wzór półstrukturalny i nazwę.

Zad.9
JAkie zagrożenie istnieje w przypadku przebywania w atmosferze metanolu lub pracy z tą substancją??

Zad.10
Wyjaśnij w 3-4 zdaniach czym można wyjaśnić wysoką wartość NDS dla etanolu oraz jakie dodatkowe zagrożenie powoduje jego spożywanie.

zadania

byłabym bardzo wdzięczna o pomoc w rozwiązaniu tych zadań , bo z chemii jestem totalną nogą, a w dodatku siedze w domu rozłożona grypą więc nie bardzo sobie z tym radze. z góry dziękuję za każdą pomoc=D

1 Napisać w formie jonowej i cząsteczkowej równania reakcji kationów II grupy z odczynnikiem grupowym
2 w jaki sposób jest uzyskiwany odczynnik grupowy kationów II grupy (AKT)
3 Podać i objaśnić tok systematycznej analizy pozwalającej na identyfikacje kationów:
a) srebra
smiley ołowiu II
c) rtęci II
4 Napisać równania reakcji pozwalających odróżnić kationy
a) srebra i rtęci II
smiley miedzi II i ołowiu II
c) rtęci II i miedzi II
5 Przedstawia w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji kationów I i II grupy analitycznej z NaOH i nadmiarem tej zasady
6 Na przykładzie Pb(OH)2 wyjaśnij jak zachowują się wodorotlenki amfoteryczne w reakcji z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. napisz odpowiednie reakcje
7 Podzielić podane tlenki na kwasowe i zasadowe:
CaO, Cl2O, MgO, CO2, N2O5, SO2, Na2O, P2O5, Li2O, SO3
Napisać reakcje tlenków kwasowych z zasadą i z wodą, a tlenków zasadowych z wodą i z kwasem.
8 Dokończyć równania reakcji , uzgodnić współczynniki reakcji, nazwać substraty i produkty
CaO + H3PO4 ->
H2SO4 + KOH ->
FeO + H2SO4 ->
SO3 + Cr(OH)3 ->
CO2 + Ca(OH)2 ->
Fe2O3 + HCl ->
P2O5 + Mg(OH)2 ->
NaOH + ZnO ->
SO2 + Fe(OH)2 ->
N2O3 + Na2O ->
Al2O3 + HBr ->
BaO + HNO3 ->
9 Ułożyć równania reakcji chemicznych otrzymywana następujących soli:
ZnCl2, Ca3(PO4)2, (NH4)2SO4, Ba(NO2)2, KClO4, Fe2S3, K2CO3, Al2(SO4)3, NaHSO4, KH2PO4, Fe(OH)Cl2
Nazwij te sole
10 Napisać po trzy wzory równania reakcji, w wyniku których można otrzymać następujące sole:
a) ortofosforan (V) potasu
smiley siarczan (VI) magnezu
c) siarczan (IV) żelaza (III)
d) azotan (V) żelaza (II)
e) węglan amonu
11 Podać wzory następujących wodorosoli i hydroksosoli:
a) wodorofosforan (V) potasu
smiley wodorosiarczek sodu
c) wodorosiarczan (VI) baru
d) chlorek wodorotlenek magnezu
e) chlorek diwodorotlenek glinu
f) bromek wodorotlenek miedzi (II)
12 Napisać równania dysocjacji elektrolitycznej następujących związków:
ZnCl1, Ca3(PO4)2, (NH4)2SO4, H3PO4, NaNO2, KClO4, Fe2S3, K2CO3, Al2(SO4)3, NaHSO4, NaNO3, HCl, Ca(OH)2, KOH, H2SO4, NH4OH, H2S, Mg(OH)2
13 Co to jest hydroliza soli? jakie sole ulegają hydrolizie a jakie nie ? Napisać równania reakcji hydrolizy podanych soli i podać jaki odczyn będą wykazywały roztwory wodne tych soli:
a) siarczan (VI) sodu
smiley azotan (V) miedzi
c) chlorek manganu (II)
d) siarczan (VI) glinu
e) chlorek żelaza (II)
f) siarczek potasu
g) węglan sodu

Szkolna Pomoc

Zad 1
Wykonano Doświadczenie : między dwiema butelkami o pojemności 3 dm3 zaopatrzonymi w korki z termometrami umieszczono żarówkę (220V/100 W) Jedną z butli napełniono tlenkiem węgla (IV) do momentu zgaśnięcia płonącej zapałki trzymanej u jej wylotu Obie butelki oświetlono żarówką przez około godzinę Stwierdzono że temperatura w butelce z CO2 Jest wyższa Wyjaśnij Dlaczego

Zad 2
Tlenek węgla II to bezbarwny bezwonny trudno rozpuszczalny w wodzie gaz o właściwościach trujących Związek ten można otrzymać podczas spalania węgla przy ograniczonym dostępie tlenu przez działanie tlenku węgla IV na rozżarzony koks ( węgiel ) a także w wyniku przedmuchiwania pary wodnej przez warstwę rozżarzonego koksu . Napisz równanie reakcji otrzymywanie tlenku węgla II Opisanymi metodami

Zad 3
Znane z życia codziennego wody mineralne są gazowane tlenkiem węgla ( IV) któy rozpuszcza się w wodzie z wytworzeniem niewielkich ilości kwasu węglowego. Kwas ten jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi. Napisz równanie reakcji ilustrujące tworzenie się kwasu węglowego oraz jego nietrwałości

Zad 4
Przeprowadzano doświadczenie polegające na wprowadzeniu zapalonego magnezu do cylindra z tlenkiem węgla IV Napisz odpowiednie równanie reakcji Wskaż utleniacz i reduktor oraz zaznacz procesy utlenienia i redukcji Współczyniki w równaniu reakcji dobierz za pomocą bilansu Elektronowego

Zad 5
W trzech probówkach znajdują się wodne roztwory soli NA2CO3 (NH4)2 Co3 NH4CL Mając do dyspozycji uniwersalny papierek wskażnikowy ustal zawartość poszczególnych probówek Uzasadnij tok postępowania oraz napisz odpowiednie równania reakcji w formie reakcji w Formie cząsteczkowej i jonowej pełnej i skróconej

Chemia to dla mnie Magia nieodkryta Dzięki odrazu za pomoc

Cytat: A to wskazówki od jakieś nauczyciela i tak nic nie kumam

Ad 1 - Patrz: efekt cieplarniany.

Ad 2 - Ustal wzory tlenków oraz pozostałych reagentów, a następnie zapisz i zbilansuj równania reakcji.

Ad 3 - Zapisz wzór kwasu węglowego (tlenek węgla(IV) przyłącza cząsteczkę wody i przechodzi w kwas węglowy - proces odwrotny jest rozkładem tego kwasu).

Ad 4 - W wyniku reakcji magnezu z tlenkiem węgla(IV) powstaje węgiel i tlenek magnezu.

Ad 5 - sposób rozwiązania jest podany w zadaniu: zapisz po prostu równania hydrolizy ww. soli.

Liczę chociaż na jedno zadanie

Pomoce naukowe

Oto wymagania napisane jakiś czas temu przez Karolinę B. (ochrona danych osobowych ). Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewa, że nie spytałem jej o zgodę, ale robię to dla dobra ogółu. Można by rzec: "Mała szkodliwość społeczna"

Wymagania egzaminacyjne z chemii nieorganicznej:
( przy ocenach 2; 4; 4,5; 5 - nie ma dopytki
przy ocenach 3; 3,5 - dopytka)

2 pytania z pracowni z zakresu:
v Podzial kationów i anionów na grupy analityczne
v Odczynniki grupowe
v Warunki wytracania kationów i anionów
v Hydroliza AKT
v Rozpuszczanie (sole) i roztwarzanie (metale)
v Podzial kationów i anionów ze wzgledu na wlasciwosci
utleniajace i redukujace
(bilansy elektronowe)
v Bloki pierwiastków
v Hydroliza soli
v Dysocjacja ( moc elektrolitów)
1 pytanie ze stechiometrii
8 pytan z wykladów z zakresu:
v Budowa jadra atomowego
v Trwalosc jader atomowych
v Izotopy, izobary, izotony
v Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
v Radiofarmaceutyki
v Promieniotwórczosc naturalna i sztuczna
v Radioizotopy
v Model atomu wedlug Bohra, regula Pauliego, prawidlowosci w
ukladzie
okresowym
v Wiazania ( polaryzacja, rodzaje wiazan, momenty dipolowe)
v Zwiazki kompleksowe
v Wodorki, azotki, krzemki, wegliki, borki, zwiazki
niestechiometryczne -
bertolidy)
v Reakcje red- ox (przyklady)
v Stany skupienia, budowa krysztalów, struktura zwiazków, uklady
krystalograficzne
v Ciekle krysztaly
v Defekty stechiometryczne i niestechiometryczne
v Alotropia, polimorfizm, diadochia, krysztaly izomorficzne, izotypie
v Substancje bezpostaciowe, szklo
v Koloidy (podzial)
v Charakterystyka stanów skupienia
v Cisnienie osmotyczne w procesach fizjologicznych
v Wlasciwosci koligatywne
v Dyfuzja
v Budowa cieczy
v Rozpuszczalniki (hydrofilowe a polarne)
v Elektroliza + ogniwa
v Wiazania w zwiazkach krystalicznych
v Podzial pierwiastków na bloki
v Lit, sód, potas - znaczenia biologiczne (leki)
v Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
v Wapn, magnez
v Blok p - glin, bor (antacida), bizmut
v Stopnie utlenienia
v Wegiel, krzem
v Azot, fosfor - odmiany alotropowe
v Znaczenia pierwiastków dla czlowieka
v Tlen, siarka
v Chlor, fluor, brom, jod
v Helowce
v Miedziowce
v Leki
v Platyna, cynk, chrom, mangan (blok f nie)!!!

analityczna, zadania na poziomie szkolnym

1) Badając kwasowość gleby swierdzono, że stężęnie jonów wodorowych w badanej próbce wynosi 10^-4

mol/dm3. W celu zmniejszenia kwasowości gleby do stężenia wynoszącego 10^-5 mol/dm3 należy za pomocą

subtsacji zasadowych usunąć z każdego dm3 roztworu:
A) 10 moli H+
B) 0.9 mola H+
C) 10^-1 moli H+
d) 9 * 10^-5 moli H+

2) Do jakiej objętości należy rozcieńczyć 10 cm 3 wodnego roztowru wodorotlenku baru o stężeniu cp=2% i

gęstości d =1,0175 g/cm3, aby po rozcieńczeniu pH wynosiło 11:
A)
373 cm3
B) 1190 cm3
C) 2380 cm3
D) 2643 cm3

Umialabym to zrobic gdyby nie ta gęstośc (

3) Do kolby miarowej na 500cm3 dodano 10g NaOH i 10 g 1% roztowru Ca(OH)2 a nastepnie dopelniono kolbe

wodą destylowana do kreski. Jakie pH mial otrzymany roztwór?
A)1
B)13
C)12.3
D)11.6

nie wychodzi mi to zadanie (

4) Do naczynia zawierającego 250 cm3 kwasu solnego dodano 10g 1% roztworu Ca(OH)2 otrzymująć roztówr o

odczynie obojętnym. Jakie pH mial roztwór kwasu solnego?
A 2
B 2.6
C 2.3
D 2.9

I błagam pomóżcie z hydrolizą W ogole nie umie pisac tych reakcji.. caly czas mi wychodzi dysocjacja
A mam ulozyc reakcje hydrolizy tych soli:
Al2(SO4)3, (NH4)2SO3, Na2S, CuCl2, K2CO3, CaCl2, (NH4)2S, NaBr, NaHCO3.

5) Wodny roztówr NaHCO3 wykazuje słabszy odczyn zasadowy niż roztówr Na2CO3 o tym samym stężeniu. Wyjaśnić te zjawiska, układająć odpowiednie równania chemiczne.

6) Przygotowano 3 roztowry o tym samym st ężeniu podanych nizej soli i stwierdzono, że ich odczyny są następujące:
1) Na3PO4 - silnie zasadowy
2) Na2HPO4 - słabo zasadowy
3) NaH2PO4 - słabo kwasowy
Wyjaśnic te zjawiska i ulozyc odpowiednie równania chemiczne..

Błagam pomóżcie.. koniec roku sie zbliza, poprawiamy oceny a ja nie umie tych zadan, a na jutro są próbowałąm rozwiązac, ale albo nie wychodzą albo w ogole nie wiem jak sie zabrac do nich :(Proszę o wytlumaczenie
Pozdrawiam,
Zuza

jeszce 1 pytanie:D

Podręczniki znajdziesz w bibliotece, ale lepiej się wybrać do niej jak najszybciej w pierwszym semestrze jest chemia ogólna:
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne (pierwiastek, związek chemiczny, prawo stałości składu związku chemicznego, atomy, jednostka masy atomowej, wartościowość pierwiastka, cząsteczka, mol, masa molowa). Budowa atomu (struktura elektronowa, liczby kwantowe) i układ okresowy pierwiastków (konfiguracje elektronowe i efektywny ładunek jądra). Budowa cząsteczek (wiązania chemiczne: dwucentrowe, koordynacyjne, jonowe, metaliczne, wodorowe, siły Van der Waalsa). Ogólna charakterystyka nieorganicznych związków chemicznych (klasyfikacja, nazewnictwo). Stany skupienia materii (charakterystyka stanu gazowego, ciekłego i stałego z uwzględnieniem plazmy, gaz doskonały i rzeczywisty, przemiany fazowe). Reakcje chemiczne (typy reakcji wg różnych kryteriów, szybkość reakcji, czynniki wpływające na równowagę chemiczną, prawo Hessa). Równowagi kwasowo-zasadowe (pojęcie kwasu i zasady wg BrĂśnsteda, dysocjacja wody, pH, hydroliza soli, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności, roztwory rzeczywiste i koloidalne, twardość wody). Elementy elektrochemii (przewodniki I i II rodzaju, prawa Faraday’a, potencjał elektrodowy, szereg napięciowy metali, ogniwa, korozja). Chemia a środowisko naturalne (woda, powietrze, gleba, człowiek)
w drugim organiczna (znacznie łatwiejsza do zaliczenia) :
Typy strukturalne, systematyka oraz podstawy klasyfikacji związków organicznych. Elektronowa budowa związków organicznych. Charakterystyka węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i acyklicznych: podstawy nazewnictwa, rodzaje izomerii, własności fizyczne oraz charakterystyczne reakcje chemiczne dla poszczególnych grup. Budowa i podstawowe własności fizyko-chemiczne pochodnych tych węglowodorów: alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze, aminy i amidy kwasowe, hydroksykwasy, aminokwasy, węglowodany. Najważniejsze typy reakcji chemicznych (substytucja, addycja i eliminacja) – mechanizm i stereochemia reakcji. Analiza organiczna. Metody otrzymywania ważniejszych związków organicznych.
Fizyka:
Wiadomości wstępne. Mechanika: kinematyka i dynamika punktu materialnego, dynamika układu punktów materialnych, kinematyka i dynamika bryły sztywnej, zasady zachowania energii, pędu i krętu, siły bezwładności. Grawitacja. Ruch drgający i falowy. Akustyka. Eleementy szczególnej teorii względności i mechaniki relatywistycznej.

wszystko jest w programie ramowym, co prawda z roku 2006 ale pewnie jeśli się coś zmieni to nie znacznie;)

Definicja stopnia przemiany i miareczkowanie

Cytat:|  Dobór wskaźników podczas miareczkowania
| http://www.dami.pl/~chemia/liceum/liceum10/elektrolity3.htm  - szukaj
| miareczkowanie

Opis jest typowy i niekonsekwentny; cytuję:

                "Punkt PR jest punktem równowagi miareczkowania i jest to
punkt odpowiadający całkowitemu zobojętnieniu kwasu przez roztwór
wodorotlenku sodowego."

Po pierwsze: "masło maślane"; przeczytajcie powolutku: "punkt równoważnikowy
jest punktem równowagi miareczkowania". Zdanie-perełka! I dalej:
"całkowitemu zobojętnieniu"? Czyżby w PR roztwór był całkowicie zobojętniony
czyli NEUTRALNY?=====================
 1. Panie Tomku po części zgadzam sie z Pana uwagami ale myślę, że zdanie
"PR odpowiada całkowitemu zobojętnieniu kwasu przez roztwór wodorotlenku sodu"
jest prawdziwe. Natomiast zdanie, że w PR roztwór był całkowicie zobojętniony
jest nieprawdziwe.
Wynika to z definicji zobojętniania "Zobojętnianie to reakcja jonów hydroniowych
pochodzących od kwasu z jonami wodorotlenowymi w wyniku której powstają
cząsteczki wody", i nie ma ona na celu osiągniecie pH=7
W naszym przypadku donorem jonów hydroniowych jest kwas a konkretnie CH3COOH.
To, że w PR mamy 7pH7 jest wynikiem wtórnego procesu tj. hydrolizy soli
a nie reakcji zobojętniania.
Ale faktycznie sformulowanie "zobojętnianie" dla PR jest mylące.
Prawidłowe to - "Jest to punkt, w którym liczba moli (milimoli) dodanego
roztworu NaOH jest stechiometrycznie równa liczbie moli (milimoli) oznaczanego
kwasu octowego w analizowanym roztworze."
===============================================================
Cytat:Typowe jest "podpieranie się" obliczeniami robionymi dla 0,1 M roztworu.
Dlaczego akurat 0,1 M... Przecież pH zależy od stężenia soli hydrolizujacej.
A ono w każdym miareczkowaniu jest inne (i raczej jest przypadkowe. Nawet
jeśli używa się obu roztworów 0,1 M to w PR jest to 0,05 M roztwór octanu
sodu). Zresztą: gdybyśmy znali to stężenie, to po co było całe
miareczkowanie? Tak więc pH w PR podczas rzeczywistego miareczkowania nie da
się OBLICZYĆ; można go tylko OSZACOWAĆ.=================================================================
 2. Mówiąc o miareczkowaniu oczywistym jest, że jest ono obarczone błędem, tzw.
błędem miareczkowania", który definiowany jest jako różnica między objętością
roztworu miareczkującego potrzebną do osiągniecia punktu końcowego
miareczkowania (określony przez wskaźnik) a objętością niezbędną do osiągnięcia
PR.
OBliczenia, które są prezentowane dotyczą tylko PR a nie punktu koncowego
miareczkowania, który jak wiemy zależy tylko od zastosowanego wskaźnika a same
obliczenia miały wykazać, że w PR w wyniku pełnego zobojętnienia kwasu ( a nie
roztworu) oraz hydrolizy powstającej soli, pH roztworu jest różne jak 7  
(7pH7) a to decyduje o rodzaju zastosowanego wskaźnika.
Dziekuję za uwagi, które w najbliższym czasie postaram sie wykorzystać przy
dalszym uaktualnieniu materiału
GE

powtórka z chemi

Witam.. miałąbym ogromną prosbę.. Znalazłam na necie taki przykłądowy sprawdzian i go zrobiłam.. i czy ktoś mógłby mi go spraawdzić.. z góry dziękuję:)

zadanie 1 – 2 pkt
Podaj liczbę cząstek elementarnych w niżej podanych: jonie i atomie ( nie wiem o co chodzi)
35 S2-
41 Ca
zadanie 2 – 2 pkt
Podaj wzór elektronowy: amoniaku i tlenku węgla (IV). ( nie wiem o co chodzi)
zadanie 3 – 4 pkt
Przedstaw konfigurację elektronową i podaj ilość elektronów walencyjnych dla:
23V
1s22s22p63s23p64s23d3
elektrony walencyjne 2
30Zn
1s22s22p63s23p64s23d10
elektrony walencyjne 2
zadanie 4 – 2 pkt
Jakie wiązanie występuje w cząsteczce H2O. Podaj cechy charakterystyczne tego wiązania.
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
Mają niskie temperatury wrzenia i topnienie
Polarne, rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych

zadanie 5 – 3 pkt
Nazwij związki chemiczne o podanych niżej wzorach:
H2SO3 kwas siarkowy (IV)
K3PO4 fosforan (V) poatsu
Fe2S3 siarczek żelaza (III)
zadanie 6 – 2 pkt
Dokończ równanie reakcji:
Cr(OH)3 +3CO2 → Cr2(CO3)3 +3 H20
Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
zadanie 7 – 3 pkt
Podaj przykład w postaci wzoru i nazwy: tlenku zasadowego, kwasowego i amfoterycznego.
Zasadowy Na2O tlenek sodu kwasowy SO3 tlenek siarki (VI) amfoteryczny NO tlenek azotu
zadanie 8 – 2 pkt
Przedstaw stopniową dysocjację:
wodorotlenku baru
Ba(OH)2+H2o= BaOH+ + OH-
BaOh- + H20 = Ba+ + Oh -
kwasu ortofosforowego(V)
H3O4 =H+ + H2PO4 –
H2PO4- = H+ HPO4 2-
HPO42- = H+ + PO43-
zadanie 9 – 2 pkt
Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji:
Ba(NO3)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KNO3
Ba2+ + 2 NO3- 2K- + CO3 2- = BaCO3 + 2K- + 2 NO3 –
Ba2+ + CO3 2- = BaCO3
zadanie 10 – 2 pkt
Przedstaw równanie reakcji hydrolizy soli o wzorze - NaNO2 i określ odczyn roztworu.
NaNO2 + H20 = NaOH + HNO2
ODCZYN zasadowy
zadanie 11 – 3 pkt
Korzystając z tablicy Mendelejewa określ:
maksymalną wartościowość:
N V
Cl VII
wartościowość tych pierwiastków w związku z wodorem N III Cl I
w każdej z podanych par wskaż pierwiastek o większej reaktywności: K i Na, Cl i Br
Na Cl
zadanie 12 – 2 pkt
Uzupełnij równanie reakcji utleniania i redukcji:
2HNO3 + Cu→ Cu(NO3)2 + NO + H2O
zadanie 13 – 2 pkt
Wymień znane Ci: dwa utleniacze i dwa reduktory.
zadanie 14 – 2 pkt
Oblicz ile gramów KNO3 należy wsypać do 1500cm3 wody ( d= 1g/cm3), aby otrzymać roztwór 10%.
d= m/v
m= 1500 gr
cp=ms/ms+mrozp * 100
100x= 10x + 15000
15000= 90x
X= 167
zadanie 15 – 2pkt
Oblicz procentową zawartość tlenu w etanolu.
C2H5OH

2*12 + 5+ 17= 46
46-100
16-X
X= 35

Kwasy karboksylowe, estry, aminy - sprawdzian

1.Kwasy karboksylowe to grupa związków organicznych zawierająca grupę karboksylową(COOH). Kwasy karboksylowe powstaja na skutek utleniania aldehydów i ketonów(próba Tromera-aldehydy, KMNO4-ketony)

HCOOH – kwas mrówkowy(metanowy)
CH3COOH – kwas masłowy(butanowy)
CH3CH2CH2COOH – kwas octowy(etanowy)
C15H31COOH – kwas palmitynowy(heksadekanowy)
C17H33COOH – kwas oleinowy(oktadekanowy) - nienasycony
C17H35COOH – kwas stearynowy(oktadekanowy)
- kwas benzoesowy

Właściwości fizyczne i chemiczne:
-silnie polarna grupa karboksylowa
-dimeryzacja cząsteczek(łączenie 2 cząsteczek w jeden wiekszy układ)
-mała lotność
-dobra rozpuszczalność kwasów w wodzie
-zdolnosc zmieniania odczynu roztworu na kwasowy
-wraz ze wzrostem długości grupy alkilowej wzrasta temperatura topnienia

2. Estry to pochodne kwasów karboksylowych i alkoholi. Estry są związkami wrażliwymi na silne kwasy i zasady. W wyniku działania silnych zasad na wiązanie estrowe powstaje z powrotem alkohol i sól kwasu karboksylowego (hydroliza zasadowa). Reakcja ta w przypadku tłuszczy prowadzi do otrzymania mydeł i dlatego nazywa się ją zmydlaniem estrów, nawet wtedy gdy nie chodzi o estry będące tłuszczami.
Bezpośrednia reakcja między kwasem karboksylowym i alkoholem nazywa się estryfikacją. W celu ułatwienia procesu estryfikacji, dodaje się do mieszaniny reakcyjnej katalizator, czyli kwas siarkowy VI(H2SO4)

3. Mydła – są to sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych, najczęściej palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Sole sodowe wchodzą w skład mydeł twardych, mydła miękkie natomiast zawierają sole potasowe wymienionych kwasów.
Cząsteczka mydła składa się z części hydrofilowej i części hydrofobowej. Dzięki takiej strukturze mydło posiada właściwości czyszczące.

4. Wzór strukturalny amoniaku
_
N
/ |
H H H

5. Wzór półstrukturalny amin:
- metyloamina
CH3-NH2

- dimetyloamina
CH3-NH-CH3

-trimetyloaminy
???

6. Właściwości fizyczne aniliny
-bezbarwna ciecz, brunatniejąca na powietrzy
-słabo rozpuszczalna w wodze
-gęstość większa od wody
-wchodzi w skład trupich jadów – stąd nieprzyjemny zapach
-wykazuje słaby odczyn zasadowy (reaguje z kwasami)
-substancja silnie trująca(działa toksycznie przez drogi oddechowe)

7. Mocznik (pochodna kwasu węglowego)
-tworzy bezbarwne kryształy bez zapachu
-pierwszy związkiem organicznym zsyntetyzowanym z całkowicie nieorganicznych substratów
-w przemyśle mocznik jest otrzymywany w bezpośredniej reakcji dwutlenku węgla z amoniakiem: CO2 + 2NH3 → CO(NH2)2 + H2O
-jest to końcowy produkt przemiany białek i innych związków azotowych w organizmie. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach z potem
-jest stosowany jako surowiec w produkcji tworzyw sztucznych, a także do produkcji nawozów sztucznych, leków i kosmetyków.

NAJLEPIEJ SCIAGNAC GOTOWY PLIK DO WYDRUKU TUTAJ(bo ulozenia niektorych wiazan nie sa te same;])
http://zso2forum.w.interia.pl/chemia.doc

kolejne zadania których nie rozumiem

1-Wymień dwa minerały cynku. Napisz równania reakcji zachodzące w trakcie
otrzymywania cynku z rudy.
2- Co to są roztwory buforowe? Podaj przykład roztworu buforowego i wytłumacz w jaki
Sposób reaguje on na dodatek kwasu i zasady.
3-Czym tłumaczy się znaczną różnicę w temperaturach wrzenia HF i HCl? Który wrze
w wyższej temp. ?
4-Narysuj strukturę diboranu. Opisz występujące w nim wiązania.
36. Określ liczbę niesmarowanych elektronów w kompleksach: Fe(H2O)62+ i Fe(CN)64-.
Podaj sposób rozumowania.
37. Na przykładzie cząsteczki ozonu omów na czym polega wiązanie wielocentowe
zdelokalizowane.
38. Co to jest oleum?
39. Otrzymywanie żelaza w wielkim piecu. Czym się różni surówka szara od białej?
40. Reguła przekory. Jaki wpływ na położenie stanu równowagi ma: a) wzrost ciśnienia,
b) zwiększenie objętości, c) zmniejszenie temperatury?
41. Dielektryki, półprzewodniki, metale. Pogrupuj: molibden, grafit, arsen, wapń, german,
Siarka, jod, krzem, selen.
42. Hydroliza monosilanu. Reakcja.
43. Podaj proces chemiczny w którym stosuje się Fe2O3 jako katalizator?
44. MnO2 przeprowadzic w Mn2+
45. Jodek rtęci + jodek potasu= sól kompleksowa. Do czego jest stosowana?
46. Co to jest rozpuszczalnośc soli? Która z wymienionych soli jest lepiej rozpuszczalna
w wodzie: PbSO4 czy PbF2 ?
47. Napisz zbilansowane równania reakcji rozkładu termicznego CrO3 i KMnO4
48. Napisz dwa zbilansowane równania reakcji w roztworze wodnym, w którym miedź(II)
Przechodzi w miedź (I).
49. Do czego jest wykorzystywany wodór w przemyśle?
50. Jaki metal jest najbardziej rozpowszechniony w skorupie ziemskiej? Wymień dwa
jego minerały.
51. Istnieje niewiele rozpuszczalnych w wodzie litowców. Napisz dwa przykłady
przydatnych w analizie jakościowej reakcji, w której wytrąca się jon litowca z
roztworu wodnego.
52. Napisz dwie reakcje w których powstaje NO.
53. Wymień cztery tlenki manganu. Jak zmieniają się ich właściwości chemiczne wraz
Ze wzrostem utlenienia manganu?
54. Dlaczego glin jest odporny na działanie powietrza i wody chociaż jest bardzo
elektrododatni?
55. Dla każdego z litowców można otrzymac trzy typy połączeń z tlenem. Wymień je na
przykładzie sodu. Zapisz równania reakcji wszystkich trzech związków z wodą.
57. Podaj skład chemiczny: a) arszenik, b) cynober, c) lapis.
58. W wyniku ogrzewania siarka, tellur, selen spalają Się w powietrzu tworząc
analogiczne związki. Podaj równania reakcji.
59. W jaki sposób otrzymuje się trójtlenek siarki? Jaka jest geometria cząsteczki tego
związku?
60. Wyjaśnij pojęcia: układ hetero- i homogeniczny. Podaj po dwa przykłady.
61. Co to są silikony? Jakie znasz zastosowania silikonów?
2. Napisz zbilansowane równania chemiczne dla elektrolizy: a) NaCl w wodzie,
b) stopionego NaCl.
65. Napisz zbilansowane reakcje spalania NH3 a) bez katalizatora, b) w wysokiej
temperaturze.
66. Wymień dwie przemysłowe metody otrzymywania wodoru. Podaj reakcje.
67. Opisz jak przemysłowo otrzymujemy glin.
8. Diaminodichloroplatyna (II) [PtCl2(NH3)2] występuje w postaci dwóch związków
izomerycznych, natomiast [ZnCl2(NH3)2] tworzy tylko jeden izomer. Jaką strukturę
mają te kompleksy? Nazwij i narysuj izomery [PtCl2(NH3)2].
9. Pochłanianie CO2 z atmosfery przez NaOH i KOH.
70. Reakcja roztwarzania HgS w wodzie królewskiej.
71. Proces otrzymywania H2SO4 w skali technicznej. Jaki katalizator jest używany?
72. Właściwości redukujące SO2 i siarczynów. Podaj dwa przykłady zbilansowanych
reakcji.
73. Wymień dwa tlenki azotu , które zawierają niesparowany elektron. Omów zwięźle
konfigurację jednego z nich.
4. Podaj definicję kwasu i zasady wg Lewisa. Podkreśl kwasy Lewisa: chlorek glinu,
Amoniak, tlenek węgla, fluorek boru.
75. Napisz zbilansowane równania reakcji SiO2 a) z wodnym roztworem fluorowodoru
b) ze stopionym NaOH
77. Jak można rozpuścic stop Ag i Au i otrzymac te metale oddzielnie?
79. Wodorki siarki, selenu i telluru otrzymuje się w wyniku działania kwasów na siarczki,
Selenki i tellurki metali. Zapisz równania dla tych trzech reakcji.
80. Oblicz wartośc stałej równowagi Ke dla reakcji:
CO + H2O (para)= CO2 + H2
81. Napisz zbilansowane równania hydrolizy dla:
a) azotku wapnia
b) pięciotlenku dwuazotu.
82. W jaki sposób można przeprowadzic do roztworu złoto?
85. VSEPR dla O3, J3-
87. Podaj skład: a)kwarc, b)suchy lód, c)mianin, d)galena.
8. Co to jest iloczyn jonowy wody? Oblicz stężenie jonów hydroksylowych w 0,01
molowym roztworze HCl.
89. Napisz równania reakcji wykazujące amfoterycznośc glinu.
90. Obecnością jakich soli jest spowodowana twardośc węglanowa wody? Zapisz reakcje
jakim ulegają te sole w trakcie ogrzewania wody.
91. VSEPR: OF2, ICl4-
92. Jakie znasz cechy odróżniające metale od niemetali?
4. Zapisz reakcje w procesie otrzymywania H2SO4.
5. Jakie związki tworzą się podczas spalania litowców w tlenie? Zapisz dwie reakcje.
96. Co to jest alotropia? Podaj odmiany alotropowe węgla.
97. Co to są klatraty?

Pierwszy egzamin w sesji- chemia organiczna

Na stronie, którą przytoczyłeś (tej pierwszej) orbitale σ i Π są takie same jak te narysowane przeze mnie (tyle, że narysowane z pewnej perspektywy). Przypomnij sobie jak tworzy się orbitale molekularne z orbitali atomowych.

Cytat:2.1
szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi : tzn, wiem, ze pytanie dotyczy, który z nich przyłączy do siebie brom. ale od czego to zależy, tzn który?????Wody bromowej nie odbarwią na pewno związki aromatyczne - czyli - benzen i naftalen. Należy pamiętać, że cyklooktatetraen nie jest aromatyczny - więc odbarwia wodę bromową. Co do cyklobutadienu - to o ile istnieje (bo można o nim powiedzieć, że jest raczej antyaromatyczny i występuje chyba w postaci dimerów) to również odbarwia wodę bromową.

Cytat:2.2
Nie wiem jak jest z tymi strzałkami. powód wymieniałem w poprzednim teście.Obie reakcje to przykłady substytucji elektrofilowej w pierścieniu aromatycznym. Poczytaj o tym.

Cytat:2.3
Nie jestem pewien tych dwóch związków, ale chyba jest kilka
możliwych opcji na ich rozdzielenie?
Czy tylko metan i penten by powstał?A co ty na hasło: izomeria E-Z (względnie cis-trans) ?

Cytat:2.4
Na pewno ulegają polimeryzacji.
Reszty nei jestem pewnien, ale prosze o odp z uzasadnieniem, zebym
zrozumiał:)Związek ten jest alkenem (czyli zawiera wiązanie podwójne) i ulega tym wszystkim reakcjom jakim ulegają alkeny.

Cytat:2.5
jak wiadomo powstawanie estrów z kwasu i alkoholu jest odwracalne.
Chyba, że coś do powiedzenia ma tu katalizator?Z chemii fizycznej wiadomo, że katalizator który katalizuje reakcję biegnącą w prawo - katalizuje też reakcję biegnącą w lewo. Innymi słowy - kwas siarkowy będzie i katalizatorem estryfikacji, jak i hydrolizy estru.

Cytat:2.6
propan? Każda reakcja zabierze po 1 wiązaniu C-C?Zgadywanie ci nie wychodzi, więc lepiej nie zgasuj na egzaminie.
Acytylen posiada pewne właściwości kwasowe i w reakcji z sodem powstają sole acetylenu, czyli acetylenki - które są silnymi zasadami oraz dobrymi czynnikami nukleofilowymi. No i teraz zastanów się co może powstać jak spotkają się dobry nukleofil (acetylenek) i dobry elektrofil (jodek metylu).

2.9
Dwa asymetryczne atomy węgla. Podstawnik to niekoniecznie atom - może być nim grupa atomów np. COOH.

Cytat:2.10
NIE WIEM jak sie do tego zabrać jeszcze:)Propyn. Reakcję tę, na przykładzie acetylenu, znajdziesz w każdym podręczniku do chemii organicznej.

Cytat:2.12
NIE WIEMEten. Syntezę Wurtza można schematycznie przedstawić za pomocą równania:Nie chcę być złym prorokiem, ale zadania te są naprawdę bardzo łatwe. I jeśli masz w planach zdać egzamin, to wypada się zabrać do nadrabiania sporych zaległości.